אבחון דידקטי - יהביםיהבים

מהו אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי הוא תהליך שמתבצע מול מאבחן אשר מוסמך על ידי משרד החינוך בדרך כלל במטרה לאבחן קשיים לימודיים שונים. האבחון משמש בסיס לבדיקת התכנית הלימודית של התלמיד וכן למתן התאמות בבחינות.

האבחון הדידקטי מתבצע על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת והוא מוכר לשלוש שנים. אבחון זה חיוני כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה האם קיימת לקות למידה. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.

בסוף האבחון מתקבלות המלצות לעבודה בבית עם ההורים ולעבודה עם מורה להוראה מתקנת, במידה וצריך. כמו-כן, נכתבות המלצות להתאמות במבחנים בבית-הספר ובמבחני הבגרות.

מאבחנת דידקטית רשאית להמליץ על כל ההתאמות הקיימות, למעט מבחן בעל-פה ומבחן מותאם.

מי מפנה לאבחון דידקטי?

בגילאי בית-ספר, על פי רוב התלמיד מופנה על ידי יועצת בית הספר. לעתים האבחון מתקיים לבקשת ההורים. סטודנטים ותלמידים בוגרים (מעל גיל 18) מופנים לעתים על ידי מוסדות להשכלה גבוהה או מבקשים את האבחון עבור עצמם.

מהו אורך האבחון?

בדרך כלל האבחון נמשך כ- 3 שעות.

מה בעצם בודקים באבחון?

במהלך האבחון נבדקות מיומנויות יסוד בתחומים הבאים: קריאה כתיבה וחשבון. כמו כן בודקים תפקודים קוגנטיביים העומדים בבסיס הלמידה כמו תפיסה חזותית, תפקודי זיכרון וכדומה.

2013 © כל הזכויות שמורות לורד ואמיר יהב - מרכז לימודי יהבים