אבחונים דידקטיים

אבחון דידקטי

האבחון הדידקטי מתבצע על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת והוא מוכר לחמש שנים.

אבחון זה חיוני כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה האם קיימת לקות למידה. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.

בסוף האבחון מתקבלות המלצות לעבודה בבית עם ההורים ולעבודה עם מורה להוראה מתקנת, במידה וצריך.

כמו-כן, נכתבות המלצות להתאמות במבחנים בבית-הספר ובמבחני הבגרות.

מאבחנת דידקטית רשאית להמליץ על כל ההתאמות הקיימות, למעט מבחן בעל-פה ומבחן מותאם.

 

2013 © כל הזכויות שמורות לורד ואמיר יהב - מרכז לימודי יהבים
שינוי גודל פונט