הוראה מתקנת - יהביםיהבים

מהי הוראה מתקנת?

הוראה מתקנת מסייעת בתיקון תהליכי קריאה, כתיבה, אנגלית וחשבון שאינם תקינים, לפני שהם הופכים להיות אוטומטיים (בגילאי 12-14 בדרך כלל). מדובר בהוראה אישית, המותאמת לצרכיו של התלמיד המתמודד עם מגוון רחב של קשיי תפקוד ולמידה, ליקויי למידה ו/או הפרעות קשב וקשיי התארגנות.
בנוסף לכך, הוראה מתקנת מציעה דרכים לסייע לתלמידים להתגבר על הקשיים, לשפר בהדרגה את רמת התפקוד, להביא לידי ביטוי את היכולות השונות, לחזק את הדימוי העצמי, לצמצם פערים, לממש את הכישורים, להתקדם ולהצליח בעזרת הוראה מתקנת.

 

ההוראה המתקנת מכוונת לצורכי התלמיד שאינו מצליח לתפקד בהתאם למצופה ממנו‏, על פי רמתו השכלית, הרגשית או התקשורתית ואיננו עומד בנורמת ההישגים הלימודיים בכיתתו, עקב קשייו הייחודיים. הוראה זו מתקנת תפיסה שגויה, שגיאות בדרכי פעולתו הנוכחית של התלמיד מול אתגרים לימודיים, שגיאות הנובעות מהפנמה שגויה של דרכי למידה קודמות שלא התאימו לו. קבלת הוראה מתקנת בגיל צעיר יכולה להכריע את גורלו החינוכי של התלמיד.

 

הוראה מתקנת מתבססת על שלושה שלבים:

  • איסוף מידע – על סמך אבחוניםתצפיות וראיונות. הערכה חינוכית ופסיכולוגית טובה מסתמכת על חתך רחב של כישורים שיתקבל ממגוון מבחנים הסתכלויות חוזרות וממושכות. מטרתה לתאר היטב את התחומים בהם מגלה התלמיד יכולת תקינה עד גבוהה ולחשוף את נקודות התורפה שלו‏
  • בניית תוכנית עבודה פרטנית תקופתית – תוכנית מסוג זה מכונה במשרד החינוךתוכנית לימודית אישית” או “תוכנית חינוכית יחידנית“. ההוראה המתקנת תתבסס על הכשרים המפותחים יותר של התלמיד והיא תתחיל מן התפקידים שהוא מסוגל מלכתחילה לבצע בהצלחה, רק לאחר מכן יתמודד המורה עם התחומים החלשים‏. תכנית העבודה בהוראה מתקנת כוללת תרגילים לפיתוח ושיפור כשרים רבים ורצוי להסביר לתלמיד את תפקידם ומטרתם עבורו‏
  • בדיקה ומעקב מתמידים ושיטתיים – כאשר ההערכה של יכולות התלמיד מבוססת על חתך רחב של מטלות אשר מתייחסות לכל סוגי התפקוד וכאשר התלמיד עובר הערכות תקופתיות חוזרות, גדלה מהימנותה של ההערכה והדבר מסייע לתכנן ביעילות רבה יותר את דרכי החינוך וההוראה המתאימים לכל שלב.

במרכז לימודי יהבים ההוראה המתקנת מתבססת על עקרונות טיפוליים בנוסף על השיקולים הדידקטיים.‏ מטרות ההוראה המתקנת כוללות היבטים של מיומנויות אקדמיות (כמו פיתוח מיומנויות למידה, פיתוח דרכים לעקיפת הקשיים, העשרת הידע הכללי ופיתוח דרכי חשיבה) לצד עידוד התנהגות חיובית, העלאת המוטיבציה, פיתוח מודעות עצמית, קבלה עצמית ודימוי עצמי חיובי חרף הקשיים הריאליים. המורים עושים שימוש בלמידה פעילה שבה התלמיד לוקח חלק בשיעור ואינו משתתף רק כשומע פסיבי, וזאת משום שאפקט היצירה משפר את יכולת השליפה של מידע שהאדם היה שותף ביצירתו‏.

 

כך, למשל, אנו משלבים משחקים וחידות המשמשים כדרך מהנה ומעוררת מוטיבציה לצורך הקנייה, יישום ותרגול של החומר הנלמד באופן פעיל. אופן בחירת הפעילות הוא גמיש ומותאם למטרת הלמידה ולמאפייני התלמיד, כמו: גיל, יכולת, אופי, תחומי עניין ועוד.

 

הניסיון מלמד כי התערבות משפרת באופן ניכר את יכולתם של התלמידים להתמודד בבית הספר ובבית עם מטלות שלפני כן הם נהגו להימנע מהן. המשובים החיוביים של ההורים ושל בתי הספר מחזק את נכונות השיטה.

2013 © כל הזכויות שמורות לורד ואמיר יהב - מרכז לימודי יהבים