התאמות במבחנים ללקויי למידה

רמה 1

רמה 2

רמה 3

 • הארכת זמן הבחינה בכתב  ב- 25%.
 • התעלמות משגיאות כתיב.
 • שעתוק בחינה.
 • מתן אפשרות להגדיל את הכתב של שאלון הבחינה.
 • דף נוסחאות מורחב.

 • • הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא ניטראלי.
 • • באנגלית- השמעת שאלון הבחינה מקלטת.
 • שימוש במילונית אלקטרונית.
 • הכתבת התשובות לבוחן

   ניטראלי.

 • באנגלית- הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת.

 • המרת בחינה במתמטיקה או במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או 3 יחידות לימוד.
 • שאלון בחינה מותאם.
  • בחינה בעל-פה (גם באנגלית במידת

    הצורך).

ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי בלבד, על-ידי מועצה פדגוגית בבית-הספר

ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי בלבד, על-ידי מועצה פדגוגית בבית הספר

ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון פסיכו דידקטי בלבד, בכפוף למועצה פדגוגית ולהחלטת ועדת-התאמות מחוזית של משרד החינוך

 

2013 © כל הזכויות שמורות לורד ואמיר יהב - מרכז לימודי יהבים
שינוי גודל פונט