מידע לנבחני משנה

נבחני משנה:

קישור למידע על נבחן משנה – משרד החינוך

נבחן-משנה הוא נבחן המעוניין לשפר או להשלים את בחינות-הבגרות בבית-הספר התיכון אותו הוא סיים. משמעות הדבר היא כי את כל תהליכי הרישום, בקשת ההתאמות וערעור במידת הצורך מבצעים מול אחראי-בחינות הבגרות בבית-הספר התיכון, ולא מול השלוחות האקסטרניות.

 

2013 © כל הזכויות שמורות לורד ואמיר יהב - מרכז לימודי יהבים
שינוי גודל פונט